Spółdzielnia Mieszkaniowa GOSIA

Ważne

Projekty uchwał należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia w 2024 roku

Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w 2024 roku

Przegląd sieci gazowych i przewodów wentylacyjnych w III-terminie uzupełniającym - 17

maja 2024 roku

Ogłoszenie - terminy sprzątania miejsc postojowych Kościuszki 58-68

W dniach 2 i 31 maja 2024 roku Biuro SM Gosia - NIECZYNNE

Zmiana cen ciepła EPEC od 1 lutego 2024 roku

Decyzja i Taryfa dla ciepła

Link do strony Vectra SA, z instrukcjami jak dostroić TV

Komunikat Telewizji Kablowej VECTRA dla Mieszkańców nieruchomości przy ulicy Kościuszki 58-68

Od 1 listopada 2023 roku Pakiet Podstawowy Vecta w standardzie cyfrowym DVB-C

Zawiadomienie o działaniach Rządu w zakresie ochrony przed znacznymi wzrostami rachunków za ciepło

Usługi remontowo-porządkowe wykonywane przez ECUS

Mobilne usługi napraw wykonywane przez ECUS

Oświadczenie odbiorcy ciepła, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku – Dz.U. 2022 r. poz. 1967

Oświadczenie SM Gosia w sprawie skorzystania cen za ciepło z rekompensatą EPEC

EPWiK – podwyżka zimnej wody z dniem 1 października 2022 roku

Willa Kościuszki 34-36

Informacja o świadectwie charakterystyki energetycznej mieszkań

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenia

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku z nieruchomości SM Gosia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg w sprawie wydania zezwolenie na usunięcie 2-świerków przy ulicy Sobieskiego 2b

EPEC, z czego składa się cena ciepła w Elblągu ?

Podwyżka ceny ciepła i podgrzanie ciepłej wody od 1 czerwca 2022 roku


Willa Kościuszki 34-36

Decyzja Prezydenta Miasta Elbląg - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa przy K-62/1-10

Posadowienie węzłów co i cw w budynkach mieszkalnych oraz modernizacja sieci ciepłowniczej SM Gosia

Informacja o zamiarze posadowienia sześciu węzłów co i cw przez EPEC Spółkę z o. o. w

pomieszczeniach „suszarni”


Apel o zachowanie ostrożności

Zmień nawyki

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Ogłoszenie UM Elbląg w sprawie wysokości opłaty za śmieci od 1 września 2021 roku

Ogłoszenie EPEC - dlaczego wzrosła cena ciepła ?

Sprawy Członkowskie

Wzór pełnomocnictwa do

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Członków SM Gosia w dniu 30 czerwca 2023 roku

Oświadczenie Kandydata do Rady Nadzorczej i Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni

Wniosek o dodatek osłonowy ‘2022


Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu

Wniosek o udostępnienie dokumentów SM Gosia w Elblągu

Oświadczenie o wyrażenie zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

Wniosek o wyrażenie zgody na remont mieszkania

Regulaminy

Regulamin rozliczania kosztów zużycia centralnego ogrzewania i podgrzania wody w SM Gosia - obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku

Statut SM Gosia - Edycja II - Biura Zarządu z dnia 11.01.2021 roku

Regulamin funduszu remontowego SM Gosia w Elblągu

Regulamin wyboru wykonawców i dostawców usług

Instrukcje

Instrukcja udostępniania dokumentów Spółdzielni Mieszkaniowej GOSIA (tekst jednolity) - edycja IV

Zakaz ustawiania śmieci przy obudowie

Zakaz dokarmiania gołębi

RODO - Klauzula Informacyjna o

przetwarzaniu danych osobowych Członków SM Gosia

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku od nieruchomości SM Gosia

Obiekt i teren monitorowany

Organy Statutowe

KRS – Informacja

odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców

Rada Nadzorcza 2023-2026

Synteza lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2020-2022

Pozyskiwanie środków unijnych 2021-2027


Wielkość Zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej GOSIA

Rada Nadzorcza 2020-2023

Walne Zgromadzenie

Zarząd

Dane kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa GOSIA

ul. Stefana Żeromskiego 24

82-300 Elbląg

tel. +48 55 233 9001

e-mail: <a href="mailto:biuro@smgosia.pl">biuro@smgosia.pl</a>

e-mail: smgosia@interia.pl

Biuro spółdzielni czynne:

w poniedziałek w godz.         9:00 - 16:00

wtorek-piątek w godz.          8:00 - 15:00